ANG KAMATUORAN SA TREATED BULK WATER SUPPLY PROJECT (Ika-I Gula)

..ANG KAMATUORAN SA TREATED BULK WATER SUPPLY PROJECT (Ika-I Gula)..

Mga Tubag sa mga Pangutana sa Publiko

1. Unsa ang mga benepisyo nga makuha sa mga konsumador sa maong

proyekto?

• Malahutayong suplay sa tubig bisan pa man sa ting ulan o

ting-huwaw.

• Walay pag-usbaw sa presyo sa balayronon sa tubig.

 

2. Bayaran ba sa BCWD ang 565 M nga kontrata sa proyekto?

• Dili

• Ang BCWD mopalit lang og limpyong tubig sa partner nga

kumpanya.

 

3. Ang presyo ba sa pagpalit sa BCWD sa Bulk Water madugang sa

atong Water Bill?

• Dili... ang balayronon sa BCWD sa Bulk Water Supply dili kini

idugang o ipatong sa atong Water Bill.

• Magpasalig ang BCWD nga dili mosaka ang presyo sa tubig tungod

lang sa Bulk Water Project.

 

4. Niagi ba sa legal ug saktong proseso ang “Treated Bulk Water

Project?”

• Oo, apan sukwahi kini sa naandang proseso sa Public Bidding subay

sa Republic Act 9184 o Philippine Government Procurement Law.

• Ang nahisgutang proyekto nagasubay sa 2008 NEDA Joint Venture

Guidelines nga adunay laing pamaagi sa “procurement.”

• Usa ka Joint Venture ang BCWD Bulk Water Project tali sa BCWD ug

TwinPeak Hydro Resources Corporation.

• Ang Joint Venture, usa kini ka klase sa Public-Private Partnership

(PPP), tali sa ahensya sa gobyerno ug pribadong kumpanya.

Total Views: 2964   Today: 3
Last Update: January 15, 2016