ANG KAMATUORAN SA TREATED BULK WATER PROJECT (Ika-8 Gula)

Mga Tubag sa mga Pangutana sa Publiko

 

1.       Tinuod ba nga ang panahon o deadline sa pagpalit ug eligibility documents gituyo nga mub-an aron paglipatlipat, ug paglibog aron pugngan ang potensyal challengers sa pagpalit ug eligibility documents ug dili na maka-entra sa “competetive challenge”?

•         DILI KINI TINUOD... ang BCWD estriktong misunod ug misubay sa mga probisyon ug paagi ubos sa 2008 NEDA Joint Venture Guidelines in terms of TIMELINE sa JV Activities gikan sa Publikasyon sa Invitation to Apply for Eligibility and to Submit a Proposal (IAESP) hangtud sa Submission & Opening of Technical and Financial Documents.

•         Naay gikatakda nga panahon o petsa sa pag-palit og bidding documents aron maka-entra sa gitawag nga “competetive challenge” ug nasulat kini sa gi-publish nga invitation to Apply for Eligibilty and to Submit a Proposal (IAESP). Ang dili maka palit og bidding documents sulod niining petsaha, dili na maka apil sa “competetive challenge” kay ang pag palit sa bidding documents maoy unang lakang aron ma qulified sa maong “ competetive challenge”.

 

2.       Makadaot ba ang konstruksyon sa PPP project sa atong kinaiyahan?

•         DILI... kay ang PPP project anaa ra man sa Taguibo River ug dili man makadaot sa atong kalasangan nga atua didto ang tinubdan sa tubig.

•         Naa man gani NIA dam nga gihimo ubos sa PPP project apan wala may mi reklamo!!!.

 

3.       Dili na ba kinahanglan ang PPP project kay sobra ra ug dili angay o hustong kasulbaran sa problema sa supply sa tubig?

•         Ang PPP project maoy malungtarong solusyon sa problema sa tubig sa Butuan panahon nga adunay kusog nga ulan kay ang water impounding dam nga himoon maka pundo man ug tubig nga puede makonsumo o reserba nga makalahutay sa gikinahanglan sulod sa 15 ka adlaw hangtod usa ka bulan. Busa, walay puas ang supply sa tubig.

•         Ang PPP project maoy solusyon panahon sa dugay-dugay nga hulaw o El Niño kay ang water impounding dam nga himoon maka pundo man og tubig nga puede makonsumo o reserba nga makalahutay sa gikinahanglan sulod sa 15 ka adlaw hangtod usa ka bulan. Busa, walay puas ang supply sa tubig.

•         Ang PPP project kinahanglanon gayod ug dili sobra kay sa karong panahona pa lang, naa pay mga barangay nga wala pa ma-abot sa supply sa tubig nga nag-gikan sa BCWD.

•         Ang PPP project kinahanglanon gayod ug dili sobra kay daghang negosyo karon sa Butuan nga nagkinahanglan og abundang tubig ilabi na ang mga hotel ug restaurant ug uban pa. 

•         Ang PPP project kinahanglanon gayod ug dili sobra kay ang tubig nga abunda ug malungtaron maoy maka padani sa mga negosyante nga mo invest dinhi sa Butuan sama sa mga factories ug nagkalaing-laing dagkong industriya.

 

MAO KINI ANG GILANTAW SA BUTUAN CITY WATER DISTRICT (BCWD)

ARON UGMA POHON MAG LAMBO ANG ATONG DAKBAYAN.

“ATO INI, KADYAWON TA”!!

Total Views: 798   Today: 1
Last Update: March 14, 2016