ANG KAMATUORAN (Ika-5 Gula)

Base sa presyo sa mga refilling stations:

5 Gallon= 30 Pesos

1 Liter= 20 Pesos

500 ml= 12 Pesos

 

 

VS

 

 

Presyo base sa minimum nga 208.65 sa BCWD sa unang 10 Metro Kubiko

5 Gallon -> 0.019 cu. m.= 39 Centavos

1 Liter -> 0.001 cu. m.= 2 Centavos

500 ml -> 0.0005 cu. m.= 1 Centavo

Total Views: 847   Today: 2
Last Update: February 26, 2016