ANG KAMATUORAN SA TREATED BULK WATER SUPPLY PROJECT (Ika-4 Gula)

..ANG KAMATUORAN SA TREATED BULK WATER SUPPLY PROJECT (Ika-4 Gula)..

Mga Tubag sa mga Pangutana sa Publiko

1.     Panag-iyahon ba sa TASC, Equi-Parco o THRC ang BCWD? 

 

2.     Ngano man nga ang Water Rights ug ang mga pasilidades sa BCWD sa Iyao, Anticala hangtod sa planta sa Taguibo libre mang gamiton sa TASC?

3.     Partnership o Joint Venture man kaha kini nga proyekto, unsa may gi-amot sa BCWD?

 

Total Views: 944   Today: 2
Last Update: February 19, 2016